Ne légy szeles- még egyszer…. – Keresztes Csaba jegyzete

Fura útjai vannak a gondviselésnek. Azt is írhatnám, hogy ilyen tudatos és előrelátó vagyok. De nem. Előző hónapban, készülve a május 25.-i alkalmunkra, József Attila idézet ihletett, de mellette egy Illés dal foszlány is eszembe jutott, meg Mikes Kelemen. A szombaton tartott második Apostolok Asztala rendezvényünk alakulása, ismétlése, megélése volt mindannak, amit előző cikkemben írtam.

A sors úgy hozta, hogy kőszegremetei testvérgyülekezetünk meglátogatott, és így a 12 apostol helyére tömeg került. A kigondolt, tervezett beszélgetés többször 12 személy társalgásába csapott át, hitünk, eszméink, gondjaink, örömünk elmélkedése fajsúlyosabbá vált. Mikes Kelemen személye a véletlen folytán keveredett közénk, egy felajánlás kapcsán együtt néztük meg egyik leszármazottja, Mikes Hanna grófnővel készített dokumentumfilmet, a rendező Sztanó Hédi társaságában.

Aktualitása a jelenleg zajló háború kapcsán fájó: mi a vezető szerepe a közösségével szemben: támogató gondoskodó, szerető, vagy- elnyomó, magánakvaló, lenéző. Jelenünkben az első szerep a kormányoldalé, a másik meg a háborút támogató ellenzéké.

A „…dolgozni csak pontosan szépen..” József Attila idézet nem üres puffogtatás volt egy hóval ezelőtt. Megérte. Persze, az igényünk, hogy közösséget formáljunk, itt Budaörsön, a jelenleg gőgösen pöffeszkedő városvezetés csapatával, nem valósult meg, de – rájöttem nem is kell ez igazán. Olyan lenne ez, mint egy családban a rokonok, kik évtizedekkel ezelőtt valami pitiáner kis örökségen összemarakodnak, évtizedekig nem beszélnek, majd egyszer csak – családnak érzik magukat. Nem működik.

Emellett a Vitray Tamásnak írt Illés dal cseng a fülembe, úgy látszik Tamásoknak aktuális: „Ne hidd azt, ó, ne, hogy letagadhatod, /Mások dolgoznak helyetted, míg szerepedet játszod. /Egész más most ez a világ,/Jobb lesz, ha végre már megérted,/Az idő lassan, lassan eljár feletted. „

Ajánlom a számot a mi Tamásunknak is, nemcsak a zene, de az üzenete is aktuális. Látszatintézkedések, kormányellenesség, tétlenség nem Budaörs fejlődését szolgálják. Ellenkezőleg – a területi versenyben éppen a lemaradásunkat eredményezték. Ők az előbb említett család azon tagjai, kik megszerezték a kis örökséget- és nem tudtak vele élni, saját öncélú tobzódásukra elkótyavetyélték. Velük nem lehet közösséget alkotni, hisz bűnösök közt cinkos…

Mikes Hanna grófnő filmből megismert szavai szerint „ Az ember azért él, hogy valamit tegyen..”

Várjuk így is azt a bizonyos júniusi hétvégét.

Békesség Istentől.

Keresztes Csaba