Hír


Összetartozuk! - Trianon-nap Budaörsön

A szívszorító ünnepség az Ismerős Arcok – Nélküled című szerzeményének közös éneklésével kezdődött, majd egy rövid történelmi összegzést hallhattunk a korábbi budaörsi Trianon-rendezvényekről. A programot a Budaörsi Pacsirták Népdalénekes csoportja színesítette, majd Varga János emeritus atya tartott közös imádságot.

 

„Szabadság csillaga volt hajdan a magyar, / de ma már maga sem tudja hogy mit akar: / talány zaja, csöndje / és úgy támolyog az idők sikátorán, / mint átvezetett rab a fogház udvarán / börtönből börtönbe”, unióból unióba – egészítette ki Ambrus András színművész Babits Mihály: Petőfi Koszorúi című versének részletét, majd Reményik Sándor Nagy Magyar télben című vigaszadó költeményét szavalta el.

 

„Valahol egy szörnyű vihar lehetett, s a viharban egy nemzet elveszett” – kezdte megemlékező beszédét Czuczor Gergely, a budaörsi Fidesz elnöke egy Wass Albert idézettel.

Ez a szörnyű vihar nem egyszer csapott le Magyarországra a XX. században. Az európai nagyhatalmak közötti versengés járulékos vesztesége volt a Kárpát-medence szétdarabolása és a benne élő nemzetek egymásnak fordítása. Szuverenitásunkért, önálló államiságunkért vívott küzdelmeink nyomán nemzedékeknek kellett megélniük, hogyan fosztják meg a határon túli magyarokat vagyonuktól, múltjuktól, történelmüktől. Az utódállamok számtalan magyar közösségének – így az én Felvidékről származó apai nagyszüleimnek is – el kellett hagynia házát, templomát, utcájukat, a temetőt, ahol szeretteik nyugodtak, ott maradt rokonaikat – idézte fel a jobboldali politikus.

A Trianon óta eltelt 102 esztendőben sokak élete elveszett, de megmaradt a nemzet, az elszakított magyarság mindennek ellenére megőrizte kultúráját. A magyar nemzet messze túlnyúlik az országhatárokon. Ennek a lelki közösségnek a megőrzése – az elmúlt nehéz száz év ellenére – mégiscsak sikerült. 2010 óta a nemzeti összetartozás gondolata erős, erősebb, mint a korábbi évtizedekben bármikor is volt. Gazdasági, kulturális és katonai erőnk napról napra látványosan gyarapodik. Ezt az erőt a közép-európai népek összefogása érdekében kell felhasználnunk – folytatta, majd rámutatott, hogy amióta erősödő, gyarapodó pályára állt Magyarország, azóta javulnak nemzetközi viszonyaink. 

Az orosz–ukrán háborúra utalva kiemelte: ha idegenek szervezik meg Közép-Európa életét, az ellenségeskedéshez és alávetettséghez vezet, a mi értékes munkánk és világszínvonalú szellemi teljesítményünk hasznait mások szedhetik le, maguknak gyűjthetik be, saját hatalmukat növelhetik vele. Éppen ezért mindennél fontosabb, hogy mi kimaradjunk ebből a konfliktusból. Számunkra a magyarság érdeke, hazánk szuverenitása, nemzetünk szabadsága legyen az első – nyomatékosította Czuczor Gergely.

Beszédében felidézte, hogy az elmúlt 12 év kormányzása arra példa, hogy mi szabadságszerető, a történelmére és hagyományaira büszke nemzetként tudjuk erősíteni, szépíteni a Kárpát-medencében felépített kultúránkat. Megújulnak templomaink, gyarapodnak iskoláink, szépülnek városaink, falvaink. A közös cél érdekében egybe tudjuk hívni a magyar közösségeinket. 

Istenbe vetett hittel bízom abban, hogy amíg magyar anyanyelvünk és keresztény hitünk megmarad, gyermekeinket múltunk tiszteletére, szülőföldünk szeretetére, magyarnak neveljük, addig helyünk lesz a Kárpát-medencében. Isten óvja és őrizze meg hazánkat – zárta szavait a budaörsi Fidesz vezetője.

Ezt követően a jelenlévők egy közös koszorút helyeztek el az emlékműnél, melyre az összefogás jeleként egy-egy szalagot készíttettek a történelmi egyházak, a politikai szervezetek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a budaörsi civil szervezetek és magánszemélyek. 

Végül Baricz Lajos marosszentgyörgyi papköltő szavalta el saját versét a budaörsi Trianon emlékműről, majd Szaplonczay Marianne invitált meg mindenkit a PostArt Kulturális Színtérbe, ahol 16 órától kezdetét vette a Magyar Történelmi Szalon Összetartozás Konferenciája.

A nap további részében számos magas színvonalú előadás hangzott el az összetartozás jegyében, többek között Dr. Kubassek Jánostól, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójától, Kovács Istvántól, a Magyar Unitárius Egyház 32. püspökétől, Dr. Duray Miklós geológustól, illetve Zichy László fizikustól. Továbbá fellépett a konferencián Szabó András, Petrás Mária Príma Primissima- és Magyar Örökség-díjas népdalénekes, a Budaörsi Sapszon Ferenc Kórus, Baricz Lajos papköltő, Vári Fábián László Kossuth- és József Attila-díjas költő, a Timár Táncegyüttes, valamint Ambrus András színművész.

A beszámolót a Történelmi Szalon meghívójához hasonlóan én is Wass Albert szavaival zárom:

„Ne tagadd meg a fajt miből eredtél, lángoló vért miből születtél, a föld mely éltet s eltakar, ha magyarnak születtél, hát maradj MAGYAR!”

–boro–