Hír


Az érme oldalai – (a jeddi módszer)

 

„...Gaz és szemét nem terem nemzetet! S a gyűlöletet nem mossa le semmi, csak az összetartó igaz
szeretet!” 


1., 2008. február. Jedd közelében félig elégetett szavazólapokat találtak, értesítették a román sajtót.
Kétségbeesett koholmány volt!
2., 2022. február. A hír ugyanaz: Jedd közelében félig elégetett szavazólapokat találtak, értesítették a
román sajtót. Betárazott, előregyártott hamisítvány volt!
3., 2022.03.31. A hír maradt: Jedd közelében félig elégetett szavazólapokat találtak, értesítették a
román sajtót. A nyomozás még tart.

Azt mondják, az őrültség első jele, hogy mindig ugyanazt tesszük és más-más eredményt várunk. A
másik gondolatom a népmesékből ismert gonosz lélek hasonlata: csak borsot törni valakik orra alá.
Kevés embernek van kristálytiszta érzékelése a pillanat hevében. Rettenetes és gyötrelmes, mennyi
rosszat feltételezünk egymásról, mennyi gyanúsítás bujkál bennünk. Ilyen érzékenyek vagyunk mi a
felsebzett életünkkel. Annyiszor belénk martak már, és mihelyt valaki egy centivel fölibénk kerekedik,
máris fejünkre olvassa minden vétkünket. Csakhogy az egész nagyobb, mint a rész és csak az egész
igaz...

Vörösmarty Mihály Jóslat versének egy strófáját idézem:
„Mi tilt jobbakká válnotok?
Ha eddig pazaroltatok,
S idő, ész, pénz elszóratott
Megvenni a gyalázatot:
Elég az ok
Javulnotok.
Most még neked virúlnod kell, o hon,
Bár bűneink felhőznek arcodon.”

Így gondoltak, írtak, beszéltek elődjeink az igazságról, nem a maguk egyéni érdekét vagy egy csoport
érdekét nevezték igazságnak. Érdek sok van, igazság csak egy. Ellentétes felfogásaink mélyen
gyökereznek a lélek különbözőségében és csak jó akarattal hidalhatjuk át. Isten szabad ege alatt
mindenkinek joga van a saját véleményéhez. Ott már sokkal nehezebb a dolgunk, mikor szándékos
politikai csapdákat készítenek, hogy a zavarosban félreértéseket generáljanak és azokat önkényesen
félremagyarázhassák. Döbbenten figyeltük azokat a hangokat, melyek egyből ördögöt festettek a
falra. Nem ehhez voltunk szokva, szemvillanásból, kézszorításból is megértettük egymást. 

Az igazi erdélyi realizmusban mindig ott csillog az idealizmus izzó parazsa. Itt szeretném megnyugtatni a kételkedőket, mi, akik a végeken nevelkedtünk, csak egyet akarunk, az egyetemes magyar nemzetet megsegíteni vallási, ideológiai felfogás előnybe helyezése nélkül. Egyszerűen azért, mert a nemzet mint egység, biztosítja a létünket. Valahogy úgy vagyunk vele, ahogy Kányádi Sándor bácsi fogalmazta meg: „Legelső a nemzet, második a család,
és csak harmadsorban nézd a magad javát”.

Békesség Istentől, SZA